Бизнесийн хамрах хүрээ

Үндсэн бизнес:Тамгалах, гагнах, боловсруулах, цутгах, шахах, шинэ материал, AL шахмал.

Дагалдах үйлчилгээ:Дизайн оновчлол, урвуу дизайн, хэвний үйлдвэрлэл, бэхэлгээ ба жигүүр, нэгдсэн робот систем, нүүрстөрөгчийн шилэн 3D хэвлэх.

Олон процесст үйлдвэрлэлийн хүчин чадал .
-аас аж ахуйн нэгжүүдийн төрөл бүрийн үйлдвэрлэл, боловсруулалтын хэрэгцээг хангах.

Бизнесийн хамрах хүрээ

Тамга ба гагнуур

Цутгах ба угсралт

Тайландын үйлдвэрлэлийн бааз - AL Extrusion

Тайландын үйлдвэрлэлийн бааз - тарилгын